Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 13/08/2020  

Όσοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών και επιθυμούν να εξεταστούν, παρακαλούνται:

  1. Να στείλουν e-mail στη διεύθυνση gkoukiou@upatras.gr μέχρι και την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 δηλώνοντας:
  • Ονοματεπώνυμο
  • Αριθμό Μητρώου
  • Εξάμηνο σπουδών
  • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου
  1. Ταυτόχρονα, να εγγραφούν στην ομάδα εξέτασης που έχει δημιουργηθεί στο eclass του μαθήματος (Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (PHY1994))
  2. Οι φοιτητές που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα πρέπει να παρακολουθούν σε καθημερινή βάση το email που έχουν δηλώσει στο eclass, ώστε να ενημερωθούν για την ημερομηνία και την ώρα της εξέτασής του. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο.
  3. Η ημερομηνία εξέτασης θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές που θα δηλώσουν συμμετοχή.

 

Ρίο, 13/08/2020
Η Διδάσκουσα

Γ. Κούκιου
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις