Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ κ. ΛΩΛΑ 20/08/2020  
Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες
 
Οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020 στα μαθήματα
  1. Εισαγωγή στην Πυρηνική-Σωματιδιακή Φυσική και Σχετικότητα - 4Ο Εξάμηνο (σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί)
  2. Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 7Ο Εξάμηνο (προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 28/9, στις 09.00).
θα διεξαχθούν με εξ’ αποστάσεως μέθοδο.Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν μέσω του https://exams.eclass.upatras.gr/ κατά τα προβλεπόμενα στις συνθήκες της επιδημίας COVID – 19.
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις είναι να:
  1. Έχετε δηλώσει το μάθημα στη Γραμματεία.
  2. Έχετε εγγραφεί στο  exams-eclass του μαθήματος στο οποίο επιθυμείτε να εξεταστείτε, στην εξέταση Σεπτεμβρίου, χρησιμοποιώντας τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μόνο όσοι φοιτητές γραφτούν σε αυτή την πλατφόρμα με τον ακαδημαϊκό λογαριασμό θα μπορέσουν να δώσουν εξετάσεις.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή σας στο eclass του μαθήματος αφορά αποκλειστικά την πρόσβαση στο διδακτικό υλικό, και όχι τις εξετάσεις (οι οποίες διεκπεραιώνονται εξ’ ολοκλήρου στο exams-eclass).
 
Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στην εξέταση είναι η Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα πραγματοποιούνται εγγραφές.
 
Σας παρακαλώ να προσέξετε τα ακόλουθα:
  1. Να γραφτείτε στο σωστό μάθημα (ελέγχοντας προσεκτικά τίτλο, εξάμηνο και κωδικό μαθήματος). Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής δεν θα γίνουν διορθώσεις/προσθήκες.
Τον Ιούνιο κάποιοι φοιτητές γράφτηκαν σε λάθος μάθημα, και κάποιοι άλλοι και στα δύο μαθήματά μου (ενώ σκόπευαν να δώσουν εξετάσεις μόνο στο ένα). Αυτό δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα και σας παρακαλώ να μην ξαναγίνει.

        2. Κάποιοι φοιτητές/φοιτήτριες έστειλαν αίτηση εγγραφής στο eclass του μαθήματος ή στο exams-eclass της εξέτασης του Ιουνίου (γι’ αυτό το λόγο οι αιτήσεις δεν προχώρησαν). Παρακαλούνται να γραφτούν εμπρόθεσμα στην εξέταση Σεπτεμβρίου.

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής, θα σας σταλούν λεπτομερείς οδηγίες (αντίστοιχες αυτών του Ιουνίου). Συνοπτικά:
  1. Πρέπει να διαθέτετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τεχνικά μέσα (σταθερό ή φορητό Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο) και να έχετε ελέγξει τη σωστή λειτουργία τους. Επίσης, να έχετε καλή σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της εξέτασης.
Όποιος φοιτητής/φοιτήτρια δεν διαθέτει τα παραπάνω, παρακαλείται να μου στείλει e-mail.
       2. Πριν σας δοθούν τα θέματα, θα συνδεθείτε μέσω της πλατφόρμας Skype for Business (SFB) αποκλειστικά με την ακαδημαϊκή σας ηλεκτρονική διεύθυνση για την απαραίτητη ταυτοποίησή σας και λήψη παρουσιών. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί μετά τη λήξη της προθεσμίας συμμετοχής στις εξετάσεις στους εγγεγραμμένους στην εξέταση. 
       3.Τα θέματα θα δοθούν στην Ενότητα ”Ασκήσεις” της πλατφόρμας, με τυχαίο τρόπο από τράπεζα θεμάτων. Με τη λήξη της εξέτασης, θα έχετε 20 λεπτά για να αναρτήσετε τις σκαναρισμένες χειρόγραφες απαντήσεις σας στην Ενότητα ”Εργασίες”. Για λόγους διαφάνειας, αξιοπιστίας των εξετάσεων και ίσης αντιμετώπισης των φοιτητών, θα γίνουν δεκτές μόνο απαντήσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα στην πλατφόρμα (και όχι με e-mail).
 
Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
Η διδάσκουσα
Σ. Λώλα
 Επιστροφή στις Ανακοινώσεις