Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Θερμική και Στατιστική Φυσική - Πρόσκλησης εγγραφής στο e-class για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020 23/08/2020  

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν δηλώσει στη Γραμματεία το μάθημα Θερμική και Στατιστική Φυσική και δεν έχουν εγγραφεί στο e-class του μαθήματος να γραφούν άμεσα προκειμένου να προγραμματιστεί η διαδικασία της εξέτασης του μαθήματος την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020.

Ο διδάσκων
Λεωνίδας Παλίλης
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις