Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Συνεντεύξεις υποψηφίων για το ΠΜΣ «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 23/09/2020  
Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» για ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν ανα Ειδίκευση ως ακολούθως:
 
Ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία & Φυσική Περιβάλλοντος»
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες της ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος» καλούνται να προσέλθουν σε συνέντευξη, στις 28.09.2020 και ώρα 10:00 π.μ., στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής, Κτίριο Β, 3ος όροφος.
Η συνέντευξη θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μόνο αν το επιβάλλουν μέτρα πολιτικής προστασίας και ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να ενημερώσει νωρίτερα την Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.
Θα πραγματοποιηθούν με προτεραιότητα, οι συνεντεύξεις των υποψηφίων που έχουν δηλώσει και κάποια άλλη κατεύθυνση του μεταπτυχιακού προγράμματος.
 
Ειδίκευση «Ηλεκτρονική: Κυκλώματα & Συστήματα»
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες της ειδίκευσης «Ηλεκτρονική: Κυκλώματα & Συστήματα» καλούνται να συμμετέχουν  σε συνέντευξη στις 28.09.2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του Skype for Business, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
 
Ειδίκευση «Ηλεκτρονική & Επεξεργασία της Πληροφορίας»
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες της ειδίκευσης «Ηλεκτρονική & Επεξεργασία της Πληροφορίας» καλούνται να συμμετέχουν σε συνέντευξη στις 28.09.2020 και ώρα 12:00 π.μ.
Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του Skype for Business, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
 
Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.
 Επιστροφή στις Ανακοινώσεις