Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Συνεντεύξεις υποψηφίων για το ΠΜΣ «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 24/09/2020  
Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» για ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν ανά Ειδίκευση ως ακολούθως:
 
 Ειδίκευση «Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική»
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες της ειδίκευσης «Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική» καλούνται να συμμετέχουν  σε συνέντευξη στις 28.09.2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του Skype for Business, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
Η εκτιμώμενη ώρα που θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη καθενός από τους αιτούντες δίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Οι φοιτητές παρακαλούνται να συνδεθούν στον προθάλαμο τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την εκτιμώμενη τους ώρα.
 
10.00
Αγαλιάνου Β.
10.10
Γεωργίου Μ.
10.20
Γιαννακόπουλος Δ.
10.30
Γιαννέτου Χ-Μ
10.40
Δήμου Κ.
10.50
Καβαλιέρης Ν.
11.00
Κορμπάκης Τ.
11.10
Κύβελος Ν.
11.20
Λουλούδης Ν.
11.30
Λυμπέρης Γ.
11.40
Μαχαίρα Α-Ε
11.50
Ξένος Κ.
12.00
Πανάγος Θ.
12.10
Πανταζής Α-Ι
12.20
Σεϊτανίδης Α.
12.30
Τσέλιου Β.
12.40
Φανουράκης Ι.
12.50
Χιωτέλλης Β-Α
13.00
Ψωμάς Ι.
 
Ειδίκευση «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών-Φωτονική»
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες της ειδίκευσης «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών-Φωτονική» καλούνται να συμμετέχουν σε συνέντευξη Δευτέρα 28.09.2020 και αρχόμενη ώρα 09:15 π.μ.
Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του Skype for Business, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
με το ακόλουθο πρόγραμμα:
 
1
ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
09:15
2
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
09:30
3
ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
09:45
4
ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
10:00
5
ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10:15
6
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
10:30
7
ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10:45
8
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
11:00
9
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11:15
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να συνδέονται δέκα λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα της συνέντευξής τους παραμένοντας στο lobby  του SfB.
 Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.
 
Πληροφορίες για το λογισμικό Skype for Business μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο:
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.Επιστροφή στις Ανακοινώσεις