Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής πρωτοετών 29/09/2020  

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η εγγραφή στον σύνδεσμο του Υπουργείου αποτελεί ΠΡΟ-εγγραφή. Θα ακολουθήσει ηλεκτρονική εγγραφή στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών (Ψηφιακό ¶λμα) σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Γραμματείας στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Στην ως άνω ανακοίνωση θα δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την όλη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.

 

Εκ της Γραμματείας.

 
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις