Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΤΟΥ 3Ο ΕΞΑΜΗΝΟΥ 29/09/2020  

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2029-2021 να εγγραφούν στην πλατφόρμα https://eclass.upatras.gr έως την Παρασκευή 02-10-2020. Προσοχή: αφορά όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως εξαμήνου σπουδών ή παλαιότερης εγγραφής τους.

Επίσης για κάθε επικοινωνία μας και όπου απαιτείται θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που σας καταχωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μέσω της πλατφόρμας θα είναι δυνατή η επικοινωνία μας και η ενημέρωσή σας για το μάθημα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος υπό τις συνθήκες της επιδημίας COVID – 19, τους συνδέσμους στο Skype for Business κ.α. θα λάβετε σε επόμενες ανακοινώσεις μέσω της πλατφόρμας.

Η εγγραφή είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη εγγραφή στο εξάμηνο ή δήλωση μαθημάτων οι οποίες πρέπει να γίνουν μέσω του progress.

 

Ο διδάσκων

Βασίλειος Λουκόπουλος

Αν/της Καθηγητής
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις