Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 29/09/2020  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της:

κ. ΔΑΝΑΗΣ–ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΖΙΑΚΑ

της ειδίκευσης: Φυσική και τεχνολογία υλικών – Φωτονική, του Τμ. Φυσικής, Παν. Πατρών

 

Θέμα:

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (PAH-Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)

 

Σύντομη Περίληψη

Στην εργασία αυτή μελετώνται οι μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες/συμπεριφορά 3 πολύ-κυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs), συχνά αναφερόμενων και ως “nanoribbons” υπό διέγερση παλμών λέιζερ διάρκειας 4 ns και 35 ps στο ορατό (στα 532 nm).

Οι δομές αυτές εκτός της αυτοτελούς σημασίας τους ως τυπικών οργανικών μοριακών συστημάτων, θεωρούνται από πολλούς και ως δομικές μονάδες του γραφενίου και πολλών γραφενικών παραγώγων.

 

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά, μεταξύ 12:00 και 13:30, την Τετάρτη 30/9/2020.

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται μπορούν να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν την παρουσίαση, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/couris/8FV9YDLR

 

 

Ο Επιβλέπων

Σ. Κουρής
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις