Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ» ΤΟΥ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟΥ 29/09/2020  

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2029-2021 να εγγραφούν στην πλατφόρμα https://eclass.upatras.gr έως την Παρασκευή 02-10-2020. Προσοχή: αφορά όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως εξαμήνου σπουδών ή παλαιότερης εγγραφής τους.

Επίσης για κάθε επικοινωνία μας και όπου απαιτείται θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που σας καταχωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μέσω της πλατφόρμας θα είναι δυνατή η επικοινωνία μας και η ενημέρωσή σας για το μάθημα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος υπό τις συνθήκες της επιδημίας COVID – 19, τους συνδέσμους στο Skype for Business κ.α. θα λάβετε σε επόμενες ανακοινώσεις μέσω της πλατφόρμας.

Η εγγραφή είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη εγγραφή στο εξάμηνο ή δήλωση μαθημάτων οι οποίες πρέπει να γίνουν μέσω του progress.

 

Ο διδάσκων

Βασίλειος Λουκόπουλος

Αν/της Καθηγητής
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις