Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ανακοίνωση για το μάθημα Αρχές Λειτουργίας των Laser 01/10/2020  

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θέλουν να εγγραφούν στο μάθημα "Αρχές Λειτουργίας των Laser (PHC435 )" του 7ου εξαμήνου, παρακαλούνται να κάνουν αίτηση εγγραφής στο σχετικό e-class του μαθήματος.

Ο Διδάσκων
Σ. Κουρής
Καθηγητής Φυσικής των Λέιζερ & Εφαρμογών
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις