Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ανακοίνωση - Αφορά τα έτη σπουδών 2ο ως 4ο 01/10/2020  

Παρακαλούνται οι 2ετείς, 3ετείς και 4ετείς φοιτητές να εγγραφούν στο e-class των μαθημάτων τα οποία σκοπεύουν να παρακολουθήσουν.

Όλες οι σχετικές ανακοινώσεις του κάθε μαθήματος θα γίνονται στις ανακοινώσεις του e-class του μαθήματος αυτού, τις οποίες θα πρέπει να παρακολουθείτε τακτικά.

Εξ ολοκλήρου τα μαθήματα κορμού θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως.

Για τα μαθήματα επιλογής ή κατεύθυνσης ή εργαστηριακά μαθήματα που θα διεξαχθούν δια ζώσης θα ενημερωθείτε από τους αντίστοιχους διδάσκοντες μέσω σχετικών ανακοινώσεων στο e-class του μαθήματος.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις