Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Διδασκαλία μαθήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 01/10/2020  

Η διδασκαλία του μαθήματος ΑΠΕ θα γίνει εξ΄αποστάσεως, στο σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/glefther/LLIRRRCQ

Οι παραδόσεις θα αρχίσουν τη Δευτέρα 5/10/2020 στις 13:00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος:

https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2014/

και ΟΧΙ στο https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1953/ που εμφανίζεται από λάθος στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Ο διδάσκων, Γ. Λευθεριώτης
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις