Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 04/10/2020  

Τα παρακάτω μαθήματα κατεύθυνσης/επιλογής:

1) Οπτικο-ηλεκτρονική

2) Ειδικά Θέματα Κβαντικής Φυσικής

3) Ατμοσφαιρική Ρύπανση

4) Εργαστηριακή Αστρονομία

5) Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Δεν θα ξεκινήσουν τις διαλέξεις τους την εβδομάδα 5 Οκτωβρίου έως 9 Οκτωβρίου 2020 για διαδικαστικούς λόγους.

Θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση για την έναρξή τους.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις