Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εναρξη μαθημάτων Εισαγωγή στην Αστρονομία και Αστροφυσική & Αστροφυσική Ι 05/10/2020  
Ανακοίνωση
Τα υποχρεωτικά μαθήματα "Εισαγωγή στην Αστρονομία και Αστροφυσική" (5ο εξάμηνο) και "Αστροφυσική Ι "(7ο εξάμηνο) θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα (12-16 Οκτωβρίου).
Η Διδάσκουσα.Επιστροφή στις Ανακοινώσεις