Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Έναρξη διαλέξεων μαθήματος 1ου εξαμήνου Προγραμματισμός Η/Υ Ι 09/10/2020  

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Προγραμματισμός Η/Υ Ι" του 1ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Τρίτη 13/10/2020 και ώρα 9:15πμ και θα διεξάγονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9-11πμ, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής.

Οι διαλέξεις θα γίνονται με τη βοήθεια του εργαλείου τηλεκπαίδευσης Zoom στο σύνδεσμο: https://upatras-gr.zoom.us/j/92258920373?pwd=bWZ3bUY0V1A5d1R4cGY2YnJHb05TUT09

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πως θα συνδεθείτε στη διάλεξη με το εργαλείο Zoom στο https://www.upnet.gr/zoom/

Αγνοήστε προς το παρόν τις ώρες που φαίνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα ως "Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Εργαστήριο)" (Δευτέρα 1-3μμ, Τρίτη 2-4μμ, Τετάρτη 2-4μμ). Τα εργαστήρια του μαθήματος θα ξεκινήσουν μετά από μερικές εβδομάδες.

Ο διδάσκων
Δ. Μπακάλης
Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: bakalis@upatras.gr
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις