Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Διαλέξεις για το μάθημα Χημεία 14/10/2020  

Χρυσή-Κασσιανή Καραπαναγιώτη is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Χημεία _Τμήμα Φυσικής

Time: Oct 14, 2020 01:00 PM Athens

         Every week on Wed, Thu, 20 occurrence(s)

         Oct 14, 2020 01:00 PM

         Oct 15, 2020 01:00 PM

         Oct 21, 2020 01:00 PM

         Oct 22, 2020 01:00 PM

         Oct 28, 2020 01:00 PM

         Oct 29, 2020 01:00 PM

         Nov 4, 2020 01:00 PM

         Nov 5, 2020 01:00 PM

         Nov 11, 2020 01:00 PM

         Nov 12, 2020 01:00 PM

         Nov 18, 2020 01:00 PM

         Nov 19, 2020 01:00 PM

         Nov 25, 2020 01:00 PM

         Nov 26, 2020 01:00 PM

         Dec 2, 2020 01:00 PM

         Dec 3, 2020 01:00 PM

         Dec 9, 2020 01:00 PM

         Dec 10, 2020 01:00 PM

         Dec 16, 2020 01:00 PM

         Dec 17, 2020 01:00 PM

Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.

Weekly:

https://upatras-gr.zoom.us/meeting/tJcocOurrjotHtHIl_86xCjN6hkk3utpk7Xr/ics?icsToken=98tyKuCrqzwoGdSUtx2CRowqGY_Ca-nziH5agrd1tRPaW3ZLQQnYYOpJOeFqBMjb

Join Zoom Meeting

https://upatras-gr.zoom.us/j/93572301745?pwd=U0d5WERkMFNGNVRRZm94dDFSVHdEZz09

Meeting ID: 935 7230 1745

Passcode: 676978

 

Hrissi K. Karapanagioti, PhD

Associate Professor

Department of Chemistry
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις