Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ή ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 16/10/2020  

Τα παρακάτω μαθήματα κατεύθυνσης/επιλογής:

1) Ατμοσφαιρική Ρύπανση

2) Εργαστηριακή Αστρονομία

3) Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Θα ξεκινήσουν τις διαλέξεις από τις 19 Οκτωβρίου 2020 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Όσοι θέλουν να τα παρακολουθήσουν θα πρέπει να γραφτούν στο eclass του κάθε μαθήματος για να δουν τις σχετικές ανακοινώσεις.

Το παρακάτω μάθημα κατεύθυνσης/επιλογής:

1) Οπτικο-ηλεκτρονική

Δεν θα ξεκινήσει τις διαλέξεις του την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 για διαδικαστικούς λόγους.

Το παρακάτω μάθημα κατεύθυνσης/επιλογής:

1) Ειδικά Θέματα Κβαντικής Φυσικής

Θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα, εάν θα μπορέσει να ξεκινήσει τις διαλέξεις του την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, σύμφωανα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις