Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ 19/10/2020  

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό μάθημα Ειδικά Θέματα Οπτκής παρακαλούνται να γραφούν στο eclass του μαθήματος για να ενημερώνονται.

Μ. Φακής

 
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις