Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 04/11/2020  

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2020-2021

 

   Η Γ.Σ. του Τμήματος στην υπ΄αριθμ. 3/23.10.2020 Συνεδρίασή της αφού έλαβε υπόψιν της :

1. Τις διατάξεις της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (Β΄ 3185) «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και εφεξής (Φ2/194545/Β3/18.12.2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ).

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. Φ2/125186/Β3/22.11.2006 “Αντικατάσταση- συμπλήρωση διατάξεων της αριθ. Φ2/121871/Β3/3.11.2005 Υπουργικής Απόφασης “Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Β΄ 1517)”. (Β΄1758) ,§1 (Επιτροπή Κατάταξης), §2 (Βαθμολογητές – Αναβαθμολογητές) οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν ως ειδικές διατάξεις σύμφωνα με το Φ2/1350/Β3/8.1.2014 έγγραφο του ΥΠΕΘ).

Ανακοινώνει σε ότι αφορά στις κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής τα εξής:

Στο Τμήμα Φυσικής κατατάσσονται πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και απόφοιτοι Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών , μετά από επιτυχείς  γραπτές εξετάσεις σε ύλη τεσσάρων μαθημάτων.

Εξεταζόμενα μαθήματα:

 • ΦΥΣΙΚΗ: Μηχανική-Ρευστομηχανική (1ου εξαμήνου)  & Θερμότητα-Κυματική- Οπτική (2ου εξαμήνου)
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Μαθηματική Ανάλυση (1ου εξαμήνου) & Διανυσματική Ανάλυση (2ου εξαμήνου)
 • Υποβολή αιτήσεων 5-20 Νοεμβρίου 2020

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

i. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

ii. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 • Διενέργεια εξετάσεων κατά το διάστημα 1 – 20 Δεκεμβρίου 2020

Δεδομένων των συνθηκών λόγω της πανδημίας του covid-19, οι  ημερομηνίες, ο τρόπος και ο τόπος των εξετάσεων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

Εξεταστέα ύλη Φυσικής   

Α.  Μηχανική-Ρευστομηχανική

           1.Μονάδες, φυσικές ποσότητες και διανύσματα.

 2. Ευθύγραμμη κίνηση. 

 3. Κίνηση σε δύο ή τρεις διαστάσεις.  

 4. Νόμοι του Νεύτωνα. 

 5. Εφαρμογές των νόμων του Νεύτωνα.  

 6. Έργο και κινητική ενέργεια.       

 7. Δυναμική ενέργεια και διατήρηση της ενέργειας. 

 8. Ορμή, ώθηση και κρούσεις. 

 9. Περιστροφική κίνηση στερεών σωμάτων. 

10. Δυναμική της περιστροφικής κίνησης. 

11. Ισορροπία και ελαστικότητα.

12. Βαρύτητα.

13. Περιοδική κίνηση. 

14. Μηχανική των ρευστών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 1.  Serway/Jewett: "ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ" Μηχανική -Ταλαντώσεις και Μηχανικά Κύματα- Θερμοδυναμική- Σχετικότητα Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 2.  Halliday, Resnick, Krane: "ΦΥΣΙΚΗ" Τόμος 1, Εκδόσεις Α.Γ. Πνευματικός

 

Β.  Θερμότητα - Κυματική – Οπτική

1. Θερμότητα

 1. Θερμοκρασία και θερμότητα
 2. Θερμικές ιδιότητες της ύλης
 3. Το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα
 4. Το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα

2. Κυματική

 1. Μηχανικά Κύματα
 2. Ήχος και Ακουστική

3. Οπτική

 1. Η φύση και η διάδοση του φωτός
 2. Γεωμετρική οπτική και οπτικά όργανα
 3. Συμβολή  
 4. Περίθλαση

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

1. Young H.D, Πανεπιστημιακή Φυσική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1994.

2. Serway R.A., Physics for Scientists and Engineers, (Ελληνική έκδοση), Βιβλιοπωλείο Κορφιάτη, Αθήνα, 1992.

3. Resnik R., Halliday D., Krane K.S., Φυσική, Έκδοση Γ. & Α. Πνευματικός, 2009.

 

Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών

 1. Παράγωγος συνάρτησης και Εφαρμογές
 2. Διαφορικό συνάρτησης και Εφαρμογές
 3. Ολοκλήρωμα συνάρτησης και Εφαρμογές
 4. Ανάπτυγμα Taylor συνάρτησης
 5. Διαφορικές Εξισώσεις 1ης τάξης
 6. Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές
 7. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών – Βαθμωτά πεδία
 8. Κατευθύνουσα παράγωγος – Ιδιότητες αυτής – Βάθμωση - Εφαρμογές
 9. Διανυσματικά πεδία – Απόκλιση – Στροβιλισμός – Εφαρμογές

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 1. Ανώτερα Μαθηματικά, Μ. Spiegel, ΕΣΠΙ Εκδοτική
 2. Διανυσματική Ανάλυση, Δ. Σουρλάς, Εκδόσεις Συμμετρία
 3. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Δ. Σουρλάς, Εκδόσεις Συμμετρία


Σχετικά Αρχεία
ΦΕΚ5200_κατατακτήριες 2020-2021

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις