Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Απονομή ΔΜΣ και Ορκωμοσίας Διδακτόρων - Νοέμβριος 2020 04/11/2020  
Σας ενημερώνουμε ότι η Απονομή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών καθώς και Διδακτορικών Διπλωμάτων θα πραγματοποιηθούν στις 30.11.2020 και 01.12.2020 αντίστοιχα.  Ως εκ τούτου, όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος επιθυμούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω απονομές, καλούνται να καταθέσουν τις αντίστοιχες αιτήσεις ορκωμοσίας τους έως την Παρασκευή 20.11.2020.
 
Εκ της Γραμματείας.


Σχετικά Αρχεία
ΑΙΤΗΣΗ

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις