Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθήκης 04/11/2020  

 

Σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα πλαίσια της Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», αναστέλλεται η λειτουργία της βιβλιοθήκης του τμήματος για το διάστημα 3.11.2020 έως και 30.11.2020. Τυχόν καθυστερήσεις βιβλίων δεν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο.

Εκ της βιβλιοθήκης


 
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις