Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 16/11/2020  

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι προκηρύσσονται νέες θέσεις Πρακτικής ¶σκησης για το έτος 2021. Στο σύνδεσμο της Πρακτικής ¶σκησης αλλά και στο eclass του μαθήματος μπορείτε να δείτε τα απαραίτητα έγγραφα. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική ¶σκηση πρέπει να γραφτούν και στο eclass του μαθήματος για να ενημερώνονται.

Μ. Φακής

 
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις