Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του κ. Ιωάννη Βαμβακά 08/12/2020  

Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του κ. Ιωάννη Βαμβακά

Ημερομηνία: Δευτέρα 14/12/2020
Ώρα: 15:00

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Μελέτη της επίδρασης των αιωρούμενων σωματιδίων και των νεφών στην ηλιακή ακτινοβολία

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη. Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της παρουσίασης θα είναι διαθέσιμος μετά από μήνυμα στο akaza@upatras.gr

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Καθηγητής Ανδρέας Καζαντζίδης (Επιβλέπων)
Καθηγητής Αθανάσιος Αργυρίου
Επ. Καθηγητής Ιωάννης Κιουτσιούκης

Ο υποψήφιος διδάκτορας Ιωάννης Βαμβακάς κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής του υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Περίληψη

Στην διδακτορική διατριβή, εξετάζεται η επίδραση των χωροχρονικών μεταβολών της νέφωσης, των αιωρούμενων σωματιδίων και του υετίσιμου ύδατος κατά τη διάδοση της ακτινοβολίας από το όριο της ατμόσφαιρας έως και την επιφάνεια της Γης.

Παρέχεται μια θεωρητική περιγραφή της ηλιακής ακτινοβολίας και των μηχανισμών που επιδρούν σε αυτήν κατά την διάδοση της εντός της ατμόσφαιρας και μέχρι αυτή να φτάσει στην επιφάνεια του εδάφους με τη χρήση δορυφορικών χρονοσειρών, δεδομένων επανάλυσης (reanalisis dataset) και επίγειων ατμοσφαιρικών/ακτινομετρικών δεδομένων.

Προσδιορίζονται οι χαρακτηριστικοί τύποι νεφών και οι επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες, οι οποίες ευθύνονται για την ενίσχυση της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ εξετάζεται η άμεση επίδραση των οπτικών ιδιοτήτων των αιωρημάτων και του υετίσιμου ύδατος, με έμφαση στις περιοχές στη Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής.

Αναδεικνύεται η ανάγκη εφαρμογής μεθόδων προσαρμογής στην τοποθεσία (Site Adaptation Methods) για τα δορυφορικά δεδομένα χρησιμοποιώντας επίγεια δεδομένα υψηλής ποιότητας.

Διερευνάται λεπτομερέστατα η χωροχρονική ακρίβεια των δεδομένων επανάλυσης των οπτικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων από το Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), με σκοπό να προταθεί μια μεθοδολογία που θα παρέχει εκτιμήσεις με υψηλή χωροχρονική ανάλυση, συνδυάζοντας επίγεια και δορυφορικά δεδομένα, μέσω ενός συστήματος αφομοίωσης, ώστε να εκτιμηθεί η μεταβλητότητα της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας DNI και να αξιοποιηθεί καλύτερα στα συγκεντρωτικά ηλιακά ενεργειακά συστήματα.

Χρησιμοποιούνται χρονοσειρές επανάλυσης των υδρατμών από το Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications (MERRA, v2) και εκτιμάται η επίδρασή τους στην ηλιακή ακτινοβολία σε παγκόσμια κλίμακα.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

  • Evaluation of enhancement events of global horizontal irradiance due to clouds at Patras, South Greece, Ioannis Vamvakas, Vasileios Salamalikis, Andreas Kazantzidis, Renewable Energy, Volume 151, 2020, Pages 764-771, ISSN 0960-1481https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.11.069
  • Estimation of global horizontal irradiance using satellite-derived data across Middle East-North Africa: The role of aerosol optical properties and site-adaptation methodologies, Ioannis Vamvakas, Vasileios Salamalikis, Daniel Benitez, Ahmed Al-Salaymeh, Sofiane Bouaichaoui, Noureddine Yassaa, Amenallah Guizani, Andreas Kazantzidis, Renewable Energy, Volume 157, 2020, Pages 312-331, ISSN 0960-1481,  https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.05.004
  • Ground-based validation of aerosol optical depth from CAMS reanalysis project: An uncertainty input on Direct Normal Irradiance under cloud-free conditions, Vasileios Salamalikis, Ioannis Vamvakas, Philipe Blanc, Andreas Kazantzidis, Renewable Energy, Manuscript Number: RENE-D-20-03935 (revised)
  • Atmospheric water vapor radiative effects on shortwave radiation under clear skies: a global spatiotemporal analysis, Vasileios Salamalikis, Ioannis Vamvakas, Christian A. Gueymard, Andreas Kazantzidis, Atmospheric Research, Manuscript Number: ATMOSRES-D-20-00405 (revised).

 
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις