Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Μετεγγραφές 2020-2021 - Ηλεκτρονική Εγγγραφή 11/12/2020  

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι από σήμερα και μέχρι την Δευτέρα 21/12/2020 οι φοιτητές των οποίων η μετεγγραφή έχει εγκριθεί από το Υπουργείο μπορούν να εισέλθουν στη πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr  ώστε να προχωρήσουν στην Ηλεκτρονική Εγγραφή τους στο Τμήμα Φυσικής.

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση μετεγγραφής που εκτυπώνεται από την σελίδα του Υπουργείου μπορούν αρχικά να αποσταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση secrphysics@upatras.gr και ακολούθως να αποσταλούν τα πρωτότυπα ταχυδρομικά. Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων στην υπογραφή της εκτυπωμένης αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πεδίο "Πατρώνυμο" θα πρέπει να καταχωρηθεί ο λεκτικός κωδικός ΤΕΣΤ (ελληνικοί χαρακτήρες και Κεφαλαία) και στο πεδίο "Κωδικός Υποψηφίου" ο Αριθμός Μητρώου του Υπουργείου.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις