Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Φυσικής 2020-2021 17/12/2020  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Φυσικής σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 5/20.11.2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/138717/Z2/13-10-2020 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 177/20-10-2020 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

           1) Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ – Εργαστήριο (υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου)

            2) Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου)

Η υπογραφή των συμβάσεων θα ολοκληρωθεί υπο την προϋπόθεση έγκρισης των σχετικών πιστώσεων που προβλέπονται στην ως άνων Υπουργική Απόφαση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 05.01.2021 αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο ισχύει η αίτησή τους. Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας secrphysics@upatras.gr και αποστέλλονται έντυπα μέσω courier/ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίον Αχαϊας, ΤΚ: 26504 Ττηλέφωνα: 2610996098, 2610996077.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και οι προϋποθέσεις επιλογής αναφέρονται στη συνημμένη Πρόσκληση.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Βασίλειος Αναστασόπουλος

ΚαθηγητήςΣχετικά Αρχεία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις