Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Fully-funded ITN PhD position related to Quantum Technology soon opening at the University of Birmingham, UK 14/01/2021  

We are looking for interested candidates for a fully-funded PhD position in our EC-funded ITN project “Modular Systems for Advanced Integrated Quantum Clocks” (MoSaiQC).

We would be very happy to welcome students from mainland Europe in our group and have taken the effort to look up contact details of relevant Physics Departments across Europe, including yours at the Department of Physics at the University of Patras.

Please do get in touch with any queries about the ITN and the PhD position we are offering.

 

Dr Markus Gellesch

e-mail:   m.gellesch@bham.ac.uk

phone:   44(0) 12141 59919

office:    Metallurgy & Materials Building (G6), room 2A08

 

School of Physics and Astronomy

University of Birmingham

Edgbaston, Birmingham, B15 2TT, UK
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις