Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Μετεγγραφές 2020-2021 - Εγγραφή και Συμμετοχή στις Εξετάσεις 16/01/2021  

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους/τις προς μετεγγραφή/μετακίνηση φοιτητές/τριες ότι οι εγγραφές στο Τμήμα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 18/01. Οι κωδικοί για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα αποσταλούν εντός 2 ημερών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στην αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης στο Υπουργείο.

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι/νες να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία πιστοποιητικό διαγραφής από το Τμήμα προηγούμενης φοίτησης. Η εγγραφή στο Τμήμα Φυσικής θα παραμείνει σε εκκρεμότητα μέχρι την παραλαβή του ως άνω πιστοποιητικού. Μετά την οριστικοποίηση της διαδικασίας των εγγραφών, θα αποσταλλούν στα ιδρυματικά emails των φοιτητών/τριων τα πιστοποιητικά εγγραφής.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων σας θα πρέπει να εγγραφείτε στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr.

Τα βήματα που πρέπει να κάνετε είναι τα εξής:

•    Να εγγραφείτε στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr (https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php) κάνοντας αρχικά αποδοχή των όρων. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους ιδρυματικούς σας κωδικούς. Η εγγραφή στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μία φορά
•    Να κάνετε εγγραφή στα μαθήματα που θέλετε να εξεταστείτε (https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/courses.php?fc=43)
•    Στη συνέχεια, να πάτε σε κάθε μάθημα που κάνατε  εγγραφή, να επιλέξετε στις Ομάδες Χρηστών την ομάδα εξέτασης  που έχει δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο μάθημα και να κάνετε εγγραφή πατώντας το κόκκινο βελάκι που υπάρχει δεξιά (μόλις πάτε τον κέρσορα λέει εγγραφή)
•    Η δήλωση συμμετοχής στην αντίστοιχη ομάδα εξέτασης του κάθε μαθήματος  έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς, εάν στην ομάδα εξέτασης (περίπου στο κέντρο), βλέπετε σε πράσινο πλαίσιο την ένδειξη "Η ομάδα μου".

Απαραίτητη είναι και η εγγραφή στην πλατφόρμα https://eclass.upatras.gr των μαθηματων του εξαμήνου, όπου αναρτώνται υλικό και ανακοινώσεις για κάθε μάθημα.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις