Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Έναρξη παραδόσεων στη Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ 21/02/2021  

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ να εγγραφούν στο e-class:
https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1979/

Ο Διδάσκων
Ανδρέας Καζαντζίδης
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις