Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ενημέρωση για Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ 22/02/2021  

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), για την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας της λειτουργίας των ΑΕΙ (ν. 4653/2020), προβαίνει στη σύνταξη και την επικαιροποίηση Μητρώου Φοιτητών. Τα μέλη του Μητρώου Φοιτητών προορίζονται να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, καθώς η ως άνω νομοθεσία (άρθρ. 13, παρ. 1β.) προβλέπει τη συμμετοχή ενός φοιτητή στη σύνθεσή τους

Για την ενημέρωσή σας και για τις διαδικασίες που σχετίζονται με την δημιουργία του Μητρώου Φοιτητών και την εγγραφή σε αυτό, παρακαλούμε διαβάστε και οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώστε τα παρακάτω αρχεία:Σχετικά Αρχεία
1. Επιστολή ενημέρωσης για Μητρώο Φοιτητών
2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ
3. Υπόδειγμα αίτησης φοιτητή για Μητρώο Φοιτητών
4. Υπόδειγμα Βεβαίωσης Τμήματος

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις