Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος Ειδικά Θέματα Στατιστικής Φυσικής 22/02/2021  

Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής επιλογής "Ειδικά Θέματα Στατιστικής Φυσικής" να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος : https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2027/ ως την Παρασκευή 26/2/2021.

Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 2/3/2021 στις 4μμ., σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ο σύνδεσμος στην πλατφόρμα Zoom για τις εξ' αποστάσεως διαλέξεις θα αποσταλεί με ανακοίνωση στους φοιτητές που θα εγγραφούν στο e-class.

Ο Διδάσκων
Λεωνίδας Παλίλης
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις