Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση 24/02/2021  

Η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ (HEAL-Link) σας προσκαλεί να συμβάλλετε στη διεξαγωγή έρευνας με αντικείμενο την Ανοικτή Πρόσβαση ως μοντέλο δημοσίευσης της επιστημονικής έρευνας, τη γνώμη και τη θέση σας μέχρι σήμερα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο που ακολουθεί, https://scholarly.heal-link.gr/survey-upatras/ . Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι επτά (7) λεπτά. 

Στο ερωτηματολόγιο ο όρος ανοικτή πρόσβαση αναφέρεται ως ΑΠ. Ακολουθεί ένας σύντομος ορισμός της Ανοικτής Πρόσβασης προς διευκόλυνσή σας. 

Η Ανοικτή Πρόσβαση είναι ένα κίνημα για την ελεύθερη και ανοικτή ηλεκτρονική (online) πρόσβαση σε ακαδημαϊκή/επιστημονική πληροφορία, όπως οι δημοσιεύσεις και τα δεδομένα. Μια δημοσίευση είναι ανοικτής πρόσβασης όταν δεν υπάρχει κανένα οικονομικό, νομικό και τεχνικό εμπόδιο στην πρόσβασή της.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Μαρία Φραντζή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mariafrantzi@upatras.gr) είτε τηλεφωνικά στο 2610969624.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και τη συμβολή σας.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις