Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Έναρξη διαλέξεων του μαθήματος Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 01/03/2021  

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα  "Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας" (EEC424) να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος.

Η πρώτη συνάντηση για το χωρισμό σε ομάδες θα γίνει την Τρίτη 09/03/2021 στις 11:00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας

To link του μαθήματος στο webex είναι διαθέσιμο στις ανακοινώσεις του μαθήματος στο eclass.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις