Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εναρξη του μαθήματος ΠΜΣ_ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 01/03/2021  
Η έναρξη του μαθήματος "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ" του ΠΜΣ στις "Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική" , θα γίνει την Τετάρτη  3/3/21 ώρα 15.00 στην "πλατφόρμα" ΖΟΟΜ. Επίσης για την διευκόλυνση του διδάσκοντος θα ήθελα να παρακαλέσω τους ενδιαφερομένους να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στα
emails:   cotsioli@math.upatras.gr  ή  acotsiolis@gmail.com  ,  τηλ. 6972007647.
Ο Διδάσκων
Α.Κοτσιώλης.Επιστροφή στις Ανακοινώσεις