Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Προσκεκλημένη Ομιλία στη μεταπτυχιακή ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος» 05/03/2021  
Τμήμα Φυσικής
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και
στην Ηλεκτρονική
Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος

Προσκεκλημένη Ομιλία
Μέθοδοι μέτρησης οπτικών ιδιοτήτων αερολυμάτων και αερίων με την χρήση
φασματικής φωτομετρίας

Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλη οικονομική κρίση με
πλήθος παράπλευρων συνεπειών, όπως αυτό της έντονης χρήσης της καύσης
βιομάζας (ξύλου) για την οικιακή θέρμανση στις πόλεις. Η συγκεκριμένη ομιλία
θα επικεντρωθεί στη μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αντιπροσωπευτική
χειμερινή περίοδο αυξημένης καύσης βιομάζας για τη θέρμανση των κατοικιών.
Στα πλαίσια αυτής, έχει εκτελεστεί πλήθος προσομοιώσεων των ατμοσφαιρικών
διεργασιών, με σκοπό την εκτίμηση της επίδρασης στα επίπεδα των αιωρούμενων
σωματιδίων/χημικών συστατικών αλλά και στο ενεργειακό ισοζύγιο. Επίσης,
εκτιμήθηκε η ταυτόχρονη ανάδραση της μεταβολής των μετεωρολογικών συνθηκών /
κλιματικών παραμέτρων στη συγκέντρωση των χημικών συστατικών των αιωρούμενων
σωματιδίων.

Ομιλητής: Παναγιώτης-Ιωάννης Ράπτης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο Ιωάννης-Παναγιώτης Ράπτης είναι φυσικός και διδάκτορας του Τμήματος
Φυσικής του Πανεπιστήμιού Αθηνών. Έχει εργαστεί στο Παγκόσμιο Κέντρο
Ακτινοβολίας (PMOD-WRC) στην Ελβετία και τα τελευταία χρόνια εργάζεται στο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ειδικεύεται  στις μετρήσεις των αερολυμάτων,
ατμοσφαιρικών αεριών και ηλιακής ακτινοβολίας καθώς και στα μοντέλα διάδοσης
ακτινοβολίας. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα εκτείνονται στους τομείς της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της κλιματολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και των επιπτώσεων της ακτινοβολίας στην υγεία.

Η ομιλία θα λάβει χώρα την Τρίτη 9/3, 13:00.

Όσοι ενδιαφέρονται, προσκαλούνται να την παρακολουθήσουν.

Σύνδεσμος σύνδεσης: https://upatras-gr.zoom.us/j/94359833288?pwd=T3BtcXpySUZjQUhUZDgrZlk3bXdndz09 

Περισσότερες πληροφορίες: Ανδρέας Καζαντζίδης, akaza@upatras.grΕπιστροφή στις Ανακοινώσεις