Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

AIESEC Πανεπιστημίου Πατρών - Πρακτική Άσκηση 24/03/2021  
H AIESEC είναι παγκόσμιος εθελοντικός, φοιτητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βρίσκεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών έπειτα από έγκριση δραστηριοποίησης από τον Πρύτανη και την Σύγκλητο και έχει σκοπό να αναπτύξει τις δεξιότητες των νέων είτε μέσω των διαπολιτισμικών ανταλλαγών που πραγματοποιεί, είτε μέσα απ΄την εμπειρία μέλους.
Το πρόγραμμα Global Talent αποσκοπεί μέσω αυτών των εμπειριών να προετοιμάσει τους ενδιαφερόμενους δίνοντας τους την επιλογή να συμμετέχουν σε εμπειρίες πρακτικής άσκησης.
 
Περισσότερες πληροφορίες για την AIESEC και τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης βρείτε στους συνδέσμους:
 
Develop Your Leadership | AIESECΕπιστροφή στις Ανακοινώσεις