Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ 05/04/2021  

Συνημμένα θα βρείτε το υπόδειγμα βεβαίωσης του Υφυπουργού Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Συρίγου, που αφορά στην μετακίνηση των φοιτητών για σίτιση.

Σχετικές διευκρινίσεις:

  1. Ώρες προβλεπόμενης προσέλευσης στο χώρο σίτισης: σύμφωνα με το πρόγραμμα του εστιατορίου που σιτίζεται ο φοιτητής
  2. Χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης: σύμφωνα με το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων κατά τα αναφερόμενα στις σχετικές εγκυκλίους
  3. Τα στοιχεία των φοιτητών συμπληρώνονται από τους ίδιους τους φοιτητές και υπογράφουν( κάτω αριστερά της βεβαίωσης για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν  

 

Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση εκδίδεται με υπογραφή του Προισταμένου του Τμήματος, ΜΟΝΟ για τη συγκεκριμένη Εστία που έχει δικαίωμα σίτισης ο φοιτητής.Σχετικά Αρχεία
Μετακίνηση Φοιτητών

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις