Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες 2021 14/04/2021  
Σας ενημερώνουμε πως λόγω της πανδημίας του COVID-19 και κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα διεξαχθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ασύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας eclass του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από 26 Απριλίου έως 13 Μαΐου ως εξής:

· Ανάρτηση για μελέτη των διαλέξεων των εκπαιδευτών στο eclass.upatras.gr από 26 Απριλίου έως 11 Μαΐου
· Αξιολόγηση γνώσεων απομακρυσμένα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από 12 έως 13 Μαΐου
 
Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες  που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο ότι θα πρέπει:
α) στην πλατφόρμα eclass.upatras.gr να εγγραφούν στο μάθημα “ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ)” με κωδικό GTA1001 (βρίσκεται στο Μαθήματα→- Πανεπιστήμιο Πατρών → Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας). Η εγγραφή θα είναι δυνατή από τις 22 Απριλίου και μετά.
β) να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναρτηθεί εκεί από τις 26 Απριλίου και θα είναι συνέχεια διαθέσιμο
γ) να περατώσουν επιτυχώς την απομακρυσμένη αξιολόγηση στις 12 και 13 Μαΐου.

Η λήψη βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης του σεμιναρίου πιστοποιείται από την εγγραφή στο μάθημα στο eclass και την επιτυχή περάτωση της απομακρυσμένης αξιολόγησης
Οδηγίες, διευκρινίσεις, απορίες επί του σεμιναρίου και της αξιολόγησης θα αναρτώνται στην πλατφόρμα eclass.
 
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (177/7043/8-12-2014) η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου. Εξαιρούνται από την συμμετοχή στο σεμινάριο α) οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν παρακολουθήσει το Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας ως μεταπτυχιακοί φοιτητές σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης β) οι ΜΦ του ΔΠΜΣ “Δημόσια Υγεία” του Τμήματος Ιατρικής.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Σεμινάριο υποχρεούνται να το παρακολουθήσουν οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορς του Τμήματός οι οποίοι δεν το έχουν παρακολουθήσει έως τώρα.


Σχετικά Αρχεία
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΑ 2021

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις