Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Σεμινάρια για Ημέρες Φασματοσκοπίας 19/04/2021  
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" διοργανώνει σειρά πέντε εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλο "Ημέρες Φασματοσκοπίας" μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας zoom, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Πέμπτη 6/5/2021

10:00-10:45 "Φασματοσκοπία NMR σε Χαμηλές Θερμοκρασίες" (Μ. Φαρδής, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")
11:00-11:45 "Προχωρημένες Τεχνικές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) Στερεάς Κατάστασης" (Γ. Παπαβασιλείου, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")
12:00-12:45 "Φασματοσκοπία NMR Υψηλής Ανάλυσης στο Διάλυμα: Βασικά Στοιχεία - Μελέτες Περιπτώσεων Μοριακών Δομών" (Κ. Γιαννακοπούλου, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

Πέμπτη 13/5/2021

10:00-11:15 "Δονητική φασματοσκοπία: Φασματοσκοπία Υπερύθρου" (Γ. Χρυσικός, ΙΘΦΧ, ΕΙΕ)
11:30-12:45 "Δονητική Φασματοσκοπία: Φασματοσκοπία Raman" (Α. Παϊπέτης, Τμ. Μηχ. Επιστ. Υλικών, Παν/μιο Ιωαννίνων)

Πέμπτη 20/5/2021

10:00-10:45 "Φασματοσκοπία Mössbauer: Βασικές αρχές και Εφαρμογές" (E. Devlin, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")
11:00-11:45 "Φασματοσκοπία EPR Συνεχούς Ακτινοβόλησης: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές" (Γ. Σανάκης, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")
12:00-12:45 "Φασματοσκοπία Παλμικού EPR" (Γ. Μήτρικας, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

Πέμπτη 27/5/2021

10:00-10:45 "Φασματοσκοπία Φθορισμού και Απορρόφησης Ακτίνων Χ" (Α. Καρύδας, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ")
11:00-11:45 "Ιοντικές Τεχνικές Ανάλυσης" (Α. Λαγογιάννης, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ")
12:00-12:45 "Βασικές Αρχές Φασματοσκοπίας Φωτοηλεκτρονίων (XPS/ARPES)" (Α. Δημουλάς, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

Πέμπτη 3/6/2021

10:00-10:45 "Βασικές Αρχές Περίθλασης Ακτίνων Χ από Πολυκρυσταλλικά Δείγματα. Μέθοδος Rietveld" (Β. Ψυχάρης, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")
11:00-11:45 "Η Μέθοδος Rietveld στην Πράξη - Προγράμματα Fullprof, Profex" (Β. Ψυχάρης, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")
12:00-12:45 "Κρυσταλλογραφία Υγρών Κρυστάλλων" (Μ. Αρκάς, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σεμιναρίων και διαχείριση των συμμετοχών, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε την πρόθεση συμμετοχής σας δηλώνοντας τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ειδίκευση/ιδιότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση) μέχρι την Μεγ.Πέμπτη 29 Απριλίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση edu@inn.demokritos.gr 
 
Η συμμετοχή είναι  δωρεάν.
 
Με εκτίμηση

Επιτροπή Εκπαίδευσης του ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ"Επιστροφή στις Ανακοινώσεις