Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ανανεώσεις Εγγραφών - Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021 - Φοιτητές εκτός Ηλεκτρονικής Γραμματείας (έτος εισαγωγής 2012-2013 και παλαιότερα) 24/04/2021  

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες εκτός Ηλεκτρονικής Γραμματείας να ανα­νε­ώσουν την εγγραφή τους, και να δηλώσουν μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδη­μαϊκού έτους 2020 - 2021 από  26.04 μέχρι και 17.05.2021

Η ανανέωση εγγραφής γίνεται αποκλειστικά και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην δι­εύθυνση secrphysics@upatras.gr

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να επιλέξουν τη κατάλληλη φόρμα από τις επισυναπτόμενες στην ανακοίνωση και να την αποστείλουν είτε σε μορφή εγγράφου (doc, txt κλπ.), είτε σε μορφή pdf. Επισυναπτόμενα αρχεία σε οποιαδήποτε άλλη μορφή (εικόνες, rar, zip  κλπ.) δεν θα γίνονται δεκτά. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω των ρυθμίσεων του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου να ζητήσουν να τους αποσταλεί αυτόματα αποδεικτικό ανάγνωσης, αν το επιθυμούν.

 

Δηλώσεις γίνονται δεκτές μόνο από το e-mail

που έχει χορηγήσει στους φοιτητές το Πανεπιστήμιο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Ο φοιτητής υποχρεούται να ανανεώνει την εγγραφή του και να δηλώνει μαθήματα στην αρχή κάθε εξαμήνου. Εάν δεν ανανεώσει την  εγγραφή του και δεν δηλώσει μαθήματα σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα δεν μπορεί να κάνει ανανέωση εγγραφής – δήλωση μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο σπουδών. Κατά την επανεγγραφή του θα πρέπει να δικαιολογήσει εγγράφως στην Γ.Σ. του Τμήματος την απουσία του.

 

  • Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που χρωστούν, υποχρεωτικά και επιλογής, όλων των προηγούμενων εξαμήνων σπουδών και όχι μόνο του εξαμήνου στο οποίο φοιτούν αυτή τη στιγμή.

 

  • Αιτήσεις εκπρόθεσμης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων θα εγκρίνονται απο­κλειστικώς μόνον εάν ο αιτών τεκμηριώνει εξαιρετική ανάγκη (π.χ. πα­ρα­τε­ταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση) και μόνο εφ' όσον υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά εντός προθεσμίας 30 ημε­ρο­λογιακών ημερών από την εκάστοτε λήξη της προθεσμίας εγγραφής - δήλωσης μαθημάτων.


Σχετικά Αρχεία
Ανακοίνωση ανανεώσεων εγγραφών-δηλώσεων μαθημάτων εκτός Ηλεκτρονικής Γραμματείας
Φόρμα Δήλωσης Εαρινών Mαθημάτων - Έτος εισαγωγής 2006-2007 έως και 2012-2013
Φόρμα Δήλωσης Φοιτητών Παλαιού Προγράμματος - Έτος εισαγωγής 2005-2006 και παλαιότερα
Φόρμα Δήλωσης Χειμερινών Μαθημάτων - ΜΟΝΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις