Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Παρουσίαση ερευνητικού έργου υποψήφιων για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο: «Ηλιακή Ενέργεια», στο Τμήμα Φυσικής Παν/μίου Πατρών 07/05/2021  

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση θα παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο με τηλεδιάσκεψη στο σύνδεσμο  https://upatras.webex.com/meet/glefther Ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα των διαλέξεων:

10/5/2021

10:00-11:00 Μπονάνος Α: «Μετατροπή και διαχείριση θερμότητας από ηλιακή ενέργεια»

11:00-12:00 Μπιδικούδη Μ: «Φωτο-επαγόμενες διεργασίες και διατάξεις νέας γενιάς για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας»

 

17/5/2021

10:00-11:00 Μπαλής Χ. «Καινοτόμα Υλικά και Διατάξεις για Φωτοεπαγόμενες Διεργασίες Μετατροπής της Ηλιακής Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος»

11:00-12:00 Συρροκώστας Γ: «Ηλιακά τροφοδοτούμενοι πολυλειτουργικοί υαλοπίνακες και φ/β διατάξεις τρίτης γενιάς»

 

24/5/2021

10:00-11:00 Κακαβελάκης Γ: «Strategies to improve the performance and stability of solution processed photovoltaics»

11:00-12:00 Μπραϊαμάκης Κ: «Τεχνολογίες ηλιοθερμικής μετατροπής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού, ψύξης και θέρμανσης»

12:00-13:00 Γιαννούλη Μ: «Μέθοδοι αξιοποίησης της ηλιακής ενεργείας με έμφαση στις φωτοβολταϊκές τεχνολογίες»

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν συνδεόμενοι στον ανωτέρω σύνδεσμο, τις ημέρες και ώρες των διαλέξεων.

 

Η εισηγητική επιτροπή:

Γ. Λευθεριώτης, Α. Καζαντζίδης, Κ. Μπαλαράς.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις