Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες σε Θέματα Θεωρητικής και Υπολογιστικής Αστροφυσικής 17/05/2021  

Οι προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες σε θέματα Θεωρητικής και Υπολογιστικής Αστροφυσικής που θα προσφερθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα κινηθούν στις εξής θεματικές ενότητες:

•Μελέτη αστέρων νετρονίων - λευκών νάνων (μαγνητική, θερμική και περιστροφική εξέλιξη).

•Αστροφυσικοί πίδακες – δίσκοι – κοιλότητες (θεωρητική και αριθμητική προσέγγιση). 

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για τη πραγματοποίηση διπλωματικής εργασίας σε θέματα Θεωρητικής και Υπολογιστικής Αστροφυσικής να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους μέσω email στο kngourg@upatras.gr έως την 1η Ιουνίου 2021.

Κ.Ν. Γουργουλιάτος
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις