Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Θέσεις Υποψήφιου Διδάκτορα/Μεταδιδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 25/05/2021  

                                                                  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θέσεις Υποψήφιου Διδάκτορα/Μεταδιδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης, και συγκεκριμένα τις δράσεις 1.b.2 «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete» υπάρχουν αμειβόμενες θέσεις για υποψήφιο διδάκτορα ή/και μεταδιδάκτορα, στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, το ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη συγχρονισμένου δικτύου υπερευαίσθητων μαγνητόμετρων για την καταγραφή του γεωμαγνητικού πεδίου. Τα μαγνητόμετρα βασίζονται σε αέρια αλκαλικών ατόμων, και η δραστηριότητα περιέχει από άποψη φυσικής και τεχνολογίας συστήματα λέϊζερ, φωτονική, δυναμική σπιν, συστήματα χρονισμού GPS, καταγραφή και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. Η ερευνητική δραστηριότητα διεξάξεται στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Κβαντικής Φυσικής και Κβαντικής Βιολογίας (www.quantumbiology.gr), με επιστημονικούς υπεύθυνους τους κ. Αν. Καθ. Κομίνη Ιωάννη και κ. Καθ. Τσιρώνη Γεώργιο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Κομίνη στο ikominis@physics.uoc.grΣχετικά Αρχεία
Postdoc_Positions

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις