Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ_ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 16/06/2021  
"Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών πρόκειται να δημοσιεύσει Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», που συγχρηματοδοτείται από τηνΕλλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
Το πρόγραμμα στοχεύει στη χορήγηση 2.150 υποτροφιών σε επιμελείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 που ανήκουν σε κοινωνικά και εισοδηματικά ευπαθείς ομάδες προκειμένου να υποστηριχτούν οικονομικά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε σύγκριση με τα αντίστοιχα προγενέστερα προγράμματα, βασικός γνώμονας του τρέχοντος είναι η επιβράβευση των φοιτητών εκείνων που σημειώνουν υποδειγματική επίδοση φοίτησης και οι οποίοι με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων μοριοδότησης δύνανται να είναι δικαιούχοι της υποτροφίας.
Ειδικότερα η μοριοδότηση θα αφορά στα εξής κριτήρια:
Το ποσοστό ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του υποψηφίου
Ο μέσος όρος βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος Σπουδών
Μόρια εισαγωγής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις."
 Επιστροφή στις Ανακοινώσεις