Αρχική Σελίδα   English Version


Επιστημονικά Νέα

16o Σεμινάριo Μη Γραμμικών Συστημάτων 27/05/2014  
16o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τα Σεμινάρια Μη Γραμμικών Συστημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα με την παρουσίαση που ανακοινώνεται πιο κάτω.  Τα Σεμινάρια αυτά έχουν εισαγωγικό χαρακτήρα και γίνονται με στόχο την  ενημέρωση σε σύγχρονα θέματα Μη Γραμμικής Επιστήμης και Πολυπλοκότητας.  Νέοι ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Τμημάτων της Σχολής  Φυσικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής που ενδιαφέρονται  καλούνται να τα παρακολουθήσουν και να παρουσιάσουν ομιλία τους μετά από  συνεννόηση με τον υπεύθυνο Καθηγητή των σεμιναρίων.
 
Χώρος:      Αίθουσα Σεμιναρίων 342 Κτήριο Μαθ./Βιολ.
Χρόνος:      6 – 7:30 μ.μ.  Πέμπτη, 29 Μαίου, 2014
Τίτλος:        Σχηματισμός και δυναμική σολιτονικών κυμάτων σε ανομοιογενή μη-γραμμικά μέσα
Ομιλητής:  Δρ. Ιωάννης Κομίνης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο σχηματισμός και η διάδοση σολιτονικών κυμάτων σε ανομοιογενή μη-γραμμικά οπτικά μέσα μελετάται με χρήση ανομοιογενών μη-γραμμικών εξισώσεων Schrodinger. Εξετάζεται ένα μεγάλο πλήθος φωτονικών δομών όπου ο γραμμικός και/ή ο μη-γραμμικός δείκτης διάθλασης είναι χωρικά διαμορφωμένος καθώς και ο ρόλος της ύπαρξης κέρδους και απωλειών.  Ο σχηματισμός και η δυναμική σολιτονικών κυμάτων κατά τη διάδοσή τους αναλύεται με χρήση δυναμικών συστημάτων με μικρό αριθμό βαθμών ελευθερίας. Τα συστήματα αυτά είναι κατά κανόνα μη-ολοκληρώσιμα και περιγράφουν μια πολύπλοκη δυναμική τόσο για τον χωρικό εντοπισμό όσο και για τη διάδοση του κύματος. Η σχετική ανάλυση του φασικού χώρου παρέχει τη δυνατότητα της περιγραφής του σχηματισμού μιας πληθώρας σολιτονικών κυμάτων σε μηδενικό, σταθερό ή περιοδικό υπόβαθρο καθώς και των χαρακτηριστικών της πολύπλοκης δυναμικής διάδοσής τους.
 
Τ. Μπούντης, Καθηγητής και Μ. Μπουντουρίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών
Υπεύθυνοι Σεμιναρίων Μη Γραμμικών ΣυστημάτωνΕπιστροφή στα Επιστημονικά Νέα