Αρχική Σελίδα   English Version


Επιστημονικά Νέα

Διάλεξη καθηγητή κ. Λέανδρου Περιβολαρόπουλου 07/10/2014  

Την προσεχή Δευτέρα, 13η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00, ο καθηγητής της Θεωρητικής Φυσικής - Κοσμολογίας του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος, θα δώσει διάλεξη στο Τμήμα μας με τίτλο "Υπάρχει θεμελιώδης προτιμητέα διεύθυνση στο Σύμπαν;"

Η διάλεξη θα γίνει στην αίθουσα συνελεύσεων του Τμήματος, Κτίριο Φυσικής Γ', 2ος όροφος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής

Αθανάσιος Α. Αργυρίου

__________________________________________________________________

Περίληψη:

Κοσμολογικές παρατηρήσεις της τελευταίας 15ετίας έχουν δείξει ότι ο ρυθμός διαστολής του Σύμπαντος, αντί να επιβραδύνεται λόγω ελκτικής βαρύτητας μεταξύ γαλαξιών, επιταχύνεται. Η επιτάχυνση αυτή έχει αποδοθεί στην ύπαρξη σκοτεινής ενέργειας με ιδιότητες απωστικής βαρύτητας σε μεγάλες αποστάσεις. ¶λλες κοσμολογικές παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι ενδεχομένως το Σύμπαν δεν είναι πλήρως ισοτροπικό / ομογενές σε μεγάλες κλίμακες αλλά εμπεριέχει μια προτιμητέα διεύθυνση.

Μετά από σύντομη ανασκόπηση των παραπάνω φαινομένων, θα περιγραφεί ένα κοσμολογικό μοντέλο βασισμένο σε σφαιρικά συμμετρικά τοπολογικά σολιτόνια (μονόπολα) συζευγμένα με την βαρύτητα σε κοσμολογικές κλίμακες. Το μοντέλο αυτό έχει την δυνατότητα να ερμηνεύσει την παρατηρούμενη επιταχυνόμενη διαστολή και την πιθανή μικρή ανισοτροπία του Σύμπαντος.
Επιστροφή στα Επιστημονικά Νέα