Αρχική Σελίδα   English Version


Επιστημονικά Νέα

Πρόσκληση υποβολής εργασίων στην "Μαθηματική Επιθεώρηση" 18/11/2013  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 
Το περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση εκδίδεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία δύο φορές το χρόνο και σε αυτό δημοσιεύονται επιστημονικές εργασίες από όλο το φάσμα των μαθηματικών (ανάλυση, άλγεβρα, γεωμετρία, πιθανότητες, στατιστική, ιστορία και φιλοσοφία των μαθηματικών), αλλά και με εφαρμογές σε άλλες επιστήμες όπως φυσική, οικονομικά, πληροφορική, βιολογία, ιατρική κ.ά. Βασικός σκοπός του περιοδικού είναι η γενικότερη ενημέρωση της μαθηματικής κοινότητας για σύγχρονα θέματα μαθηματικών, αλλά και για παραδοσιακά θέματα με σύγχρονη οπτική.
Οι υποβαλλόμενες εργασίες μπορεί να είναι άρθρα πρωτότυπα ή άρθρα επισκόπησης. Ο προσανατολισμός των άρθρων είναι προς την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς αυτό να είναι πάντα αυστηρό. Ιδιαιτέρως προτρέπονται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές για τη συγγραφή άρθρων βασισμένα σε διπλωματικές τους εργασίες. Η γλώσσα γραφής είναι η Ελληνική.
Προσκαλούμε τους συναδέλφους μαθηματικούς για τη συγγραφή άρθρων στην Μαθηματική Επιθεώρηση.     
Προκειμένου μία εργασία να τεθεί στη διαδικασία κρίσης, θα πρέπει να σταλεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση arvanito@math.upatras.gr με ένδειξη στο θέμα (subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.
Η επιστημονική επιτροπή του περιοδικού καθώς και αναλυτικές οδηγίες συγγραφής των εργασιών υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.hms.gr/node/322
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
 
H Συντακτική ΕπιτροπήΕπιστροφή στα Επιστημονικά Νέα