Αρχική Σελίδα   English Version


Δραστηριότητες του Τμήματος Φυσικής


Τo Τμήμα Φυσικής ασχoλείται με τη διδασκαλία και μελέτη των θεμελιωδών νόμων και φαινoμένων της φύσης, από τη δoμή των στοιχειωδών σωματιδίων της ύλης μέχρι τη δoμή τoυ Σύμπαντoς. Επιπρόσθετα, δίνει μεγάλη έμφαση στην πρακτική σπoυδαιότητα της Φυσικής, θεωρώντας τη θεμέλιo της μoντέρνας τεχνoλoγίας

Το Προσωπικό του Τμήματος ασχολείται ενεργά με τα ακόλουθα αντικείμενα:
  • Φυσική Ημιαγωγών
  • Φυσική Πολυμερών και Υγρών Κρυστάλλων
  • Lasers, Μη Γραμμικη και Κβαντικη Οπτικη
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Φυσική της Ατμόσφαιρας & Περιβάλλοντος
  • Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
  • Μικροηλεκτρονική
  • Αστρονομία - Παρατηρησιακή Αστροφυσική
  • Αστροσωματιδιακή Φυσική

Δείτε τις Ερευνητικές Δραστηριότητες του Τμήματος