Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Κβαντική Φυσική Ι

Κωδικός Μαθήματος: PCC303 
Εξάμηνο: 5
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 5
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Ανδρέας Τερζής  Ανδρέας Τερζής- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να
1. Επιλύει μονοδιάστατα προβλήματα Κβαντικομηχανικής. Δηλαδή να μπορεί να λύνει την εξίσωση Schrodinger για δέσμιες καταστάσεις και για καταστάσεις σκέδασης
2. Εφαρμόζει τις μεθοδολογίες της Κβαντικής μηχανικής για την εύρεση, (α) μέσων τιμών τελεστών που περιγράφουν φυσικά μεγέθη, (β) διασποράς τελεστών που περιγράφουν φυσικά μεγέθη και (γ) την χρονική τους εξέλιξη.
3. Εκτιμά για δεδομένες αρχικές συνθήκες την κυματοσυνάρτηση του κβαντικού συστήματος, η οποία και το περιγράφει πλήρως.
4. Έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να παρακολουθήσει το μάθημα Κβαντική Φυσική ΙΙ, που αποτελεί συνέχεια του παρόντος μαθήματος.

Δεξιότητες
1. Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες
2. Ικανότητα να εφαρμόζει τις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της Κβαντομηχανικής και σε άλλους τομείς της Φυσικής.
3. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων Κβαντικής Μηχανικής.
4. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασική γνώση Μαθηματικών (1ου και 2ου έτους σπουδών), Γενικής Φυσικής, Κυματικής και Σύγχρονης Φυσικής.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος

•Μαθηματική περιγραφή Υλικών κυμάτων. Εξίσωση Schrödinger.

•Βασικές στατιστικές έννοιες.

•Στατιστική ερμηνεία της κυματοσυνάρτησης.

•Ανάπτυξη της Στατιστικής ερμηνείας. Τελεστές για τα φυσικά μεγέθη.

•Ολοκλήρωση της στατιστικής ερμηνείας.

•Η μετρητική διαδικασία στην Κβαντομηχανική.

•Ερμιτιανότητα & Διατήρηση της πιθανότητας.

•Χρονική εξέλιξη Κβαντομηχανικού συστήματος.

•Οι 5 θεμελιώδεις προτάσεις της Κβαντομηχανικής (ανακεφαλαίωση).

•Ερμιτιανοί τελεστές: ένα δεύτερο κοίταγμα (έννοια συζυγίας, μοναδιαίοι).

•Αναπαράσταση τελεστών με μήτρες.

•Γενικές ιδιότητες των φυσικών μεγεθών στην Κβαντομηχανική.

•Οι γενικές συνέπειες της χρονικής εξέλιξης ενός Κβαντομηχανικού συστήματος (νόμος, διατηρήσιμα μεγέθη).

•Θεώρημα του Ehrenfest.

•Μονοδιάστατη σκέδαση (ορθογώνιο σκαλοπάτι δυναμικού).

•Ορθογώνιο φράγμα δυναμικού.

•Τετραγωνικά δυναμικά (εισαγωγή).

•Απειρόβαθο πηγάδι δυναμικού.

•Τετραγωνικό πηγάδι δυναμικού.

•δ- δυναμικό.

•Σύστημα δύο επιπέδων.

•Αρμονικός ταλαντωτής.

•2- και 3- διάστατα κβαντικά συστήματα

• Ατομο του υδρογόνουΔιδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις στον πίνακα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή τελική εξέταση

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Mπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Διδακτικά Βιβλία:
(1) ‘ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ’, Στέφανος Τραχανάς, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (έκδοση 2008).
(2) ‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ’, Κυριάκος Ταμβάκης, Laeader Books (β΄ έκδοση, 2003).
(3) ‘ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ’, Στέφανος Τραχανάς, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (έκδοση 2005).
 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Quantum Mechanics, Walter Greiner, Berndt Muller, Springer, New York, 1994.
Quantum Mechanics, Eugen Merzbacher, John Wiley & Sons Inc., New York, 1998.
Quantum physics, Stephen Gasiorowicz, John Wiley & Sons Inc., New York,1996.
 Introduction to Quantum Mechanics, David J. Griffiths, Person Prentice Hall, London, 1995.
Quantum Mechanics, B.H. Bransden and C.J. Joachain, , Person Prentice Hall, London, 2000.
Quantum Mechanics, Nouredine Zettili, John Wiley & Sons Inc., New York,  2004.
Applied Quantum Mechanics, A.F.J. Levi, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
 
 


Χρήσιμα Αρχεία

Σημειώσεις
 10οΜάθημα_22-10-2008  2008-10-23
 11οΜάθημα_23-10-2008  2008-10-23
 12οΜάθημα_29-10-2008  2008-10-31
 13οΜάθημα_30-10-2008  2008-11-05
 14οΜάθημα_4-11-2008  2008-11-05
 16οΜάθημα_11-11-2008  2008-11-14
 17οΜάθημα_18-11-2008  2008-11-24
 18οΜάθημα_19-11-2008  2008-11-24
 19οΜάθημα_9-12-2010  2010-12-09
 1η-ΠΡΟΟΔΟΣ-20-11-2017  2017-11-23
 1οΜάθημα_30-9-2008  2008-10-03
 20οΜάθημα_26-11-2008  2008-11-27
 2οΜάθημα_1-10-2008  2008-10-04
 3οΜάθημα_2-10-2008  2008-10-04
 4oΜάθημα_7-10-2008  2008-10-09
 5οΜάθημα_8-10-2008  2008-10-09
 6οΜάθημα_9-10-2008  2010-10-13
 7οΜάθημα_14-10-2008  2008-10-16
 8οΜάθημα_15-10-2008  2010-10-19
 9οΜάθημα_16-10-2008  2010-10-19
 ΚΒΑΝΤΟ_ΙΙ-1ο-ma8hma  2012-02-22
 ΚΒΑΝΤΟ_ΙΙ-9ο-ma8hma  2012-03-15
 Μάθημα15ο_5-11-2008  2016-11-28
 KBANTO_II-10o-ma8hma  2012-03-15
 KBANTO_II-2o-ma8hma  2012-02-23
 KBANTO_II-3o-ma8hma  2012-02-25
 KBANTO_II-4o-ma8hma  2012-02-29
 KBANTO_II-5o-ma8hma  2012-03-03
 KBANTO_II-6o-ma8hma  2012-03-03
 KBANTO_II-7o-ma8hma  2012-03-08
 KBANTO_II-8o-ma8hma  2012-03-08
 ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΟ-ΜΟΝΤΕΛΟ_BOHR  2018-08-29

Ασκήσεις
 Ασκήσειςγιατοσπίτι_2004-2005_σετ1  2008-09-19
 Ασκήσειςγιατοσπίτι_2004-2005_σετ2  2008-09-19
 Ασκήσειςγιατοσπίτι_2004-2005_σετ3  2008-09-19
 Ασκήσειςγιατοσπίτι_2004-2005_σετ4  2008-09-19
 Ασκήσειςγιατοσπίτι_2004-2005_σετ5  2008-09-19
 Ασκήσειςγιατοσπίτι_2005-2006_σετ1  2008-09-23
 Ασκήσειςγιατοσπίτι_2005-2006_σετ2  2008-09-23
 Ασκήσειςγιατοσπίτι_2005-2006_σετ3  2008-09-23
 Ασκήσειςγιατοσπίτι_2005-2006_σετ4  2008-09-23
 Ασκήσειςγιατοσπίτι_2006-2007_σετ1  2008-09-23
 Ασκήσειςγιατοσπίτι_2006-2007_σετ2  2008-09-23
 ΑσκήσειςΚΒΑΝΤΟ-Ι_[Απειρόβαθο_Πηγάδι]_σετ0(σχεδόν θεωρία)  2008-09-15
 ΑσκήσειςΚΒΑΝΤΟ-Ι_[Απειρόβαθο_Πηγάδι]_σετ1  2008-09-12
 ΑσκήσειςΚΒΑΝΤΟ-Ι_[Απειρόβαθο_Πηγάδι]_σετ2  2008-09-15
 ΑσκήσειςΚΒΑΝΤΟ-Ι_[Απειρόβαθο_Πηγάδι]_σετ3  2008-09-17
 ΑσκήσειςΚΒΑΝΤΟ-Ι_[Απειρόβαθο_Πηγάδι]_σετ4  2008-09-17
 ΑσκήσειςΚΒΑΝΤΟ-Ι_[Απειρόβαθο_Πηγάδι]_σετ5  2008-09-17
 ΑσκήσειςΚΒΑΝΤΟ-Ι_[Γενικές_Έννοιες]_σετ1  2008-11-18
 ΛύσειςΑσκήσεωνγιατοσπίτι_2004-2005_σετ1  2008-09-23
 ΛύσειςΑσκήσεωνγιατοσπίτι_2004-2005_σετ2  2008-09-23
 ΛύσειςΑσκήσεωνγιατοσπίτι_2004-2005_σετ3  2008-09-23
 ΛύσειςΑσκήσεωνγιατοσπίτι_2004-2005_σετ4  2008-09-23
 ΛύσειςΑσκήσεωνγιατοσπίτι_2004-2005_σετ5  2008-09-19
 ΛύσειςΑσκήσεωνγιατοσπίτι_2005-2006_σετ1  2008-09-23
 ΛύσειςΑσκήσεωνγιατοσπίτι_2005-2006_σετ2  2008-09-23
 ΛύσειςΑσκήσεωνγιατοσπίτι_2005-2006_σετ3  2008-09-23
 ΛύσειςΑσκήσεωνγιατοσπίτι_2005-2006_σετ4  2008-09-23
 ΛύσειςΑσκήσεωνγιατοσπίτι_2006-2006_σετ1  2008-09-23
 ΛύσειςΑσκήσεωνγιατοσπίτι_2006-2006_σετ2  2008-09-23
 ΣυμπλήρωμαΑσκήσεωνΚΒΑΝΤΟ-Ι  2008-10-01

Θέματα
 10ο_ΤΕΣΤ  2021-01-15
 1η-ΠΡΟΟΔΟΣ-20-11-2017  2017-11-23
 1ηΠΡΟΟΔΟΣ-ΚΒΑΝΤΟ-Ι_2018-19  2018-11-20
 1ηΠροοδος_20-21  2020-11-15
 1ηΠροοδος_2019-2020  2019-11-22
 1ο ΤΕΣΤ 15-10-2020  2020-10-16
 2ηΠροοδος_2019-2020  2019-12-16
 2η_προοδος_ακΕτους20-21  2020-12-19
 2ο_ΤΕΣΤ_22-10-20  2020-10-22
 3η_προοδος_ακ.ετ20-21  2021-01-19
 3ο_ΤΕΣΤ_5-11-20  2020-11-05
 4οΤΕΣΤ_[12-11-20]  2020-11-12
 5οΤΕΣΤ_λυσειςΣπουδαστη  2020-11-25
 5οΤΕΣΤ_λυσειςΔασκαλου  2020-11-25
 6ο_ΤΕΣΤ  2020-11-26
 7ο_ΤΕΣΤ  2020-12-10
 8ο_ΤΕΣΤ  2020-12-30
 9ο_ΤΕΣΤ  2021-01-07
 ΠΡΟΟΔΟΣ_2016  2016-12-05
 Πρόοδος_2004-2005  2008-09-18
 Πρόοδος_2005-2006  2008-09-18
 Πρόοδος_2012  2012-12-05
 ΠρόχειροΔιαγώνυσμα_08-09_2ο  2008-12-11
 ΠρόχειροΔιαγώνυσμα_10-11  2011-02-07
 ΛΥΣΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ-ΣΤ-ΣΠΙΤΙ_7-11-17  2017-11-13
 ΛΥΣΕΙΣ-ΓΕΝΑΡΗΣ_2018  2018-01-26
 ΛΥΣΕΙΣ-ΓΕΝΑΡΗΣ_2018  2018-01-26
 ΛΥΣΕΙΣ-ΚΒΑΝΤΟ-Ι_φλεβαρης_2004-2005  2018-11-15
 ΛΥΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ_2018  2018-08-30
 ΛΥΣΕΙΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ-2019  2019-09-18
 ΛΥΣΕΙΣ-ΤΕΛΙΚΟ-ΓΕΝΑΡΗΣ-2017  2017-02-03
 ΛΥΣΕΙΣΠρόχειροΔιαγώνυσμα_08-09_2ο  2008-12-15
 ΛΥΣΕΙΣΘΕΜΑΤΑ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ2016  2016-09-10
 ΛΥΣΕΙΣ[1ηΣελιδα]Ενισχυτικο_ΚΒΑΝΤΟ-Ι_2018-2019  2018-11-06
 ΛΥΣΕΙΣ[2ηΣελιδα]Ενισχυτικο_ΚΒΑΝΤΟ-Ι_2018-2019  2018-11-06
 ΛΥΣΕΙΣ_2ηΠΡΟΟΔΟΣ_2017  2017-12-19
 ΛΥΣΕΙΣ_ΘΕΜΑΤΩΝ_ΦΛΕΒΑΡΗ_2016  2016-02-10
 Λυσεις_Σεπτεμβρη-2008-2009  2012-01-21
 Λυσεις_Σεπτεμβρη-2011-2012  2012-09-10
 ΛΥΣΕΙΣ_ΣΕΠΤ_17_ΜΕΡΟΣ_1ο  2017-09-14
 ΛΥΣΕΙΣ_ΣΕΠΤ_17_ΜΕΡΟΣ_2ο  2017-09-14
 Θέματα 2009-2010  2010-02-08
 Θέματα 2010-2011_Φλεβαρη  2011-02-07
 Θέματα 2011-2012_Φλεβαρη  2012-01-31
 Θέματα Σεπτεμβρίου 2008-2009  2009-09-15
 Θέματα Σεπτεμβρίου 2009-2010  2010-08-30
 Θέματα-Σεπτεμβρίου_2011-2012  2012-09-10
 Θέματα2013_Σεπτέμβρης  2013-09-16
 ΘέματαΙουνης2014  2014-06-24
 ΘέματαΣεπτ2014  2014-09-19
 ΘέματαΣεπτεμβρίου_2004-2005  2008-09-18
 ΘέματαΣεπτεμβρίου_2005-2006  2008-09-18
 ΘέματαΣεπτεμβρίου_2006-2007  2008-09-18
 ΘέματαΣεπτεμβρίου_2007-2008  2008-09-18
 ΘέματαΦλεβάρης_2014  2014-02-18
 Θέματα_2004-2005  2008-09-18
 Θέματα_2005-2006  2008-09-18
 Θέματα_2006-2007  2008-09-18
 Θέματα_2007-2008  2008-09-18
 Θέματα_2008-2009  2009-02-08
 Θέματα_2012-2013_Φλεβάρης  2013-01-28
 Λύσεις-Ιουνης-ΕπιΠτυχιω_2013  2013-06-17
 Λύσεις-Σεπτέμβρης_2004-2005  2008-09-18
 Λύσεις-Σεπτέμβρης_2005-2006  2008-09-18
 Λύσεις-Σεπτέμβρης_2006-2007  2008-09-19
 Λύσεις-Σεπτέμβρης_2007-2008  2008-09-18
 Λύσεις-Εξεταστικής_2005-2006  2008-09-18
 Λύσεις-Εξεταστικής_2006-2007  2008-09-19
 Λύσεις-Εξεταστικής_2007-2008  2008-09-18
 Λύσεις-Εξεταστικής_2008-2009  2009-02-08
 Λύσεις-Εξεταστικής_2009-2010  2010-02-11
 Λύσεις-Εξεταστικής_2010-2011_Φλεβαρης  2011-02-07
 Λύσεις-Εξεταστικής_2011-2012  2012-01-31
 Λύσεις-Εξεταστικής_Σεπτεμβ2009-2010  2010-08-30
 Λύσεις-Εξεταστικής_Σεπτεμβ2013  2013-09-16
 ΛύσειςΠροόδου_2004-2005  2008-09-18
 ΛύσειςΠροόδου_2005-2006  2008-09-18
 ΛύσειςΘέματαΦλεβ_2014  2014-02-18
 ΛύσειςΘεμάτωνΙούνη2014  2014-06-24
 Λύσεις_Γενάρης_2012-2013  2013-01-28
 ΘΕΜΑΤΑ&ΛΥΣΕΙΣ-ΕΝΙΣΤΧΥΤΙΚΟΥ_2017  2017-11-07
 ΘΕΜΑΤΑ-ΓΕΝΑΡΗΣ-2017  2017-02-03
 ΘΕΜΑΤΑ-ΓΕΝΑΡΗΣ-2018  2018-01-26
 θεματα-ΛΥΣΕΙΣ-2Η_ΠΡΟΟΔΟΣ-ΚΒΑΝΤΟ-Ι_2018  2018-12-20
 ΘΕΜΑΤΑ-ΛΥΣΕΙΣ-ΓΕΝΑΡΗΣ_2019  2019-01-31
 ΘεματαΣεπτεμβρη_2016  2016-09-06
 ΘΕΜΑΤΑ_2η_ΠΡΟΟΔΟΣ_2017  2017-12-19
 ΘΕΜΑΤΑ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ_2018  2018-08-29
 ΘΕΜΑΤΑ_ΣΕΠΤΕΜ_16-17  2017-09-14
 ΘΕΜΑΤΑ_ΦΛΕΒΑΡΗΣ_2016  2016-02-10
 ΤΕΛΙΚΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ-2021  2021-09-20
 ΤΕΛΙΚΟ_2019-20[12-2-20]  2020-02-12
 ΤΕΛΙΚΟ_γεναρης-2021  2021-01-29
 Εκφωνησεις-Ιουνης-ΕΠΙΠΤΥΧΙΩ-2013  2013-06-17
 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ_2019-20[4-11-19]  2019-11-05
 διαγωνισμαΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ_2020  2020-09-24

Αποτελέσματα Εξετάσεων
 ΤΕΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΟΔΩΝ [μετα την ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ]  2021-01-22
 ΤΕΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ_ακ.ετ.20-21  2021-01-31

Διάφορα
 SYLLABUS_2017-18  2017-10-04
 SYLLABUS_2018-19  2018-09-25
 SYLLABUS_2019-20  2019-09-25