Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : *Εργαστηριακή Αστρονομία

Κωδικός Μαθήματος: TAE451 
Εξάμηνο: 7
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Ελευθερία - Παναγιώτα Χριστοπούλου  Ελευθερία - Παναγιώτα Χριστοπούλου- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Η γνώση και η επίλυση βασικών προβλημάτων Αστρονομίας. Η γνωριμία και η μελέτη αστρονομικών οργάνων .

Δεξιότητες
Παρατήρηση και γνώση του ουρανού και χρήση αστρονομικών οργάνων.

Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις Αστρονομίας .

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Φάσεις της Σελήνης-Συστήματα συντεταγμένων και εποχές-Το οριζόντιο σύστημα συντεταγμένων και η περιστροφή του ουρανού-Οι κινήσεις του Ήλιου- -Οι τροχιές των πλανητών-Μοντέλα του Ηλιακού συστήματος- Περιστροφή του Ήλιου και ηλιακές κηλίδες Ουρανογραφία (νυχτερινά εργαστήρια).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παράδοση, Παρουσίαση με power point, Παρατηρήσεις με Τηλεσκόπια, Χρήση Αστρονομικών Οργάνων .

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Δυο πρόοδοι και τελική γραπτή εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά.
 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
α) "Εργαστηριακός οδηγός σε ηλεκτρονική μορφή".
β) "Εισαγωγή στην Αστρονομία και Αστροφυική" Ε.-Π Χριστοπούλου & Χ. Γούδης.


Χρήσιμα Αρχεία

Διάφορα
 00-ΑΝΑΒΟΛΗ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ_ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ  2013-10-11
 0_ΕΝΑΡΞΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ-ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ_2013-2014  2013-10-08
 Ο ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ 2013 DA 14  2013-02-15
 Δειτε το e-class. Κανονισμοί Εργαστηρίου  2013-12-12