Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : *Γενική Βιολογία

Κωδικός Μαθήματος: NME495 
Εξάμηνο: 8
  Κατεύθυνση: ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:

Περιγραφή Μαθήματος

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Εισαγωγή στη σύγχρονη Βιολογία. Βιομόρια και μεταβολισμός. Τα μακρομόρια του κυττάρου (πρωτείνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊκά οξέα). Το κεντρικό δόγμα (αντιγραφή του DNA - μεταγραφή - γενετικός κώδικας - πρωτεϊνοσύνθεση). Ιοί. Προκαρυωτικό κύτταρο. Ευκαρυωτικό κύτταρο (πλασματική μεμβράνη και διαπερατότητα - κυτταρικά οργανίδια και δομές - μίτωση - μείωση). Ταξινόμηση των οργανισμών.
Ανοσοβιολογία (ανοσία - ανοσοποιητικό σύστημα - αντιγόνα - αντισώματα - εμβόλια - οροί - συμπλήρωμα - αλλεργία - ιός του AIDS - αντιγόνα ιστοσυμβατότητας - ομάδες αίματος - σύστημα Rhesus). Αντιβιοτικά.
Γενετική (Μεντελισμός - γονίδια και χρωμοσώματα - σύνδεση -διασκελισμός - μεταλλάξεις - μηχανισμοί επιδιόρθωσης του DNA -ογκογονίδια - καρκινογένη - ακτινοβολίες και ζωή - γενετική μηχανική και εφαρμογές της).
Στοιχεία Αναπτυξιακής Βιολογίας. Στοιχεία Οικολογίας. Προέλευση και Εξέλιξη των οργανισμών.

 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1) «Γενική Βιολογία Ι. Από τα μόρια στο κύτταρο», Π. Κατσώρη.
2) «Εισαγωγή στη Σύγχρονη Γενετική», έκδοση Β, Σ. Αλαχιώτη.
3) «Βιολογία Κυττάρου», έκδοση Β, Β. Μαρμάρα.